โรงเรียนปลอดบุหรี่ สำคัญอย่างไร

 

 

เนื้อหา

  • สถานการณ์โลก
  • การเสพติดบุหรี่ในเยาวชน
  • ปัจจัยที่ทำให้วัยรุ่นติดบุหรี่
  • การตลาดบริษัทบุหรี่
  • ผลกระทบเมื่อนักเรียนติดบุหรี่
  • ความสำคัญของโรงเรียนปลอดบุหรี่
  • มุ่งสู่โรงเรียนปลอดบุหรี่ ด้วย 9 ขั้นตอน

เหมาะสำหรับ ใช้ในการอบรมครู ประชุมผู้ปกครอง หรือทำความเข้าใจให้บุคลากรรับทราบในนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่

ข้อควรระวัง มีเนื้อหาบางอย่างที่อาจไม่เหมาะสำหรับนักเรียน ก่อนใช้ควรพิจารณาความเหมาะสม

 

 

 

 

ขนาดไฟล์  23.4 MB

 ดูเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม