ปลุกพลัง "เยาวชน" ร่วมสร้างโรงเรียนปลอดบุหรี่

“นักเรียน” เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในโรงเรียน เป็นพลังที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และน่าสนใจ เพราะนักเรียนจะเข้าใจในสิ่งที่เพื่อนต้องการได้ดี เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จึงได้นำร่องจัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำขึ้นในพื้นที่ 5 จังหวัดนำร่อง คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี สงขลา และกรุงเทพฯ จังหวัดละ 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 8 คน รวมมีนักเรียนผ่านการอบรม 400 คน และนี่คือเสียงสะท้อนจากเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม “ผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ฝึกการเป็นผู้นำ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเป็นทีม ฝึกทักษะการพูด ทำให้กล้าแสดงออก ฝึกการวางแผนแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกคิดวิเคราะห์ ทุกกิจกรรมสนุกและมีสาระ ดีใจที่ได้มาอบรมในครั้งนี้ครับ” “หนูได้รู้จักวิธีดูแลตนเองในการหลีกเลี่ยงจากควันบุหรี่ของคนที่เราอยู่ใกล้ชิดและต้องพบเจอกับเรื่องนี้เป็นประจำ ได้รู้จักบุหรี่รูปแบบใหม่ๆ กลยุทธ์บริษัทบุหรี่ที่มีวิธีการมากมายในการให้เด็กๆหลงกล หนูจะนำความรู้เหล่านี้ไปบอกต่อเพื่อนๆ น้องๆ ครอบครัว และตั้งใจที่จะเป็นแกนนำหลักของโรงเรียนเพื่อช่วยให้โรงเรียนของเราปลอดบุหรี่”

13,025 22 กันยายน 57

พัฒนาครูสู่การเป็น “วิทยากร” โรงเรียนปลอดบุหรี่

ภายหลังจากที่เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ได้ขยายผลไปยัง 8 จังหวัดนำร่องใหม่ ประกอบด้วย เชียงราย พิษณุโลก นครราชสีมา มหาสารคาม อุบลราชธานี นนทบุรี ระยอง และสุราษฎร์ธานี เราได้ค้นพบเพชรเม็ดงามหลายเม็ด นั่นคือคุณครูที่มีจิตอาสา มีความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้ แนวทาง และประสบการณ์ที่ได้ดำเนินงานเพื่อให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ไปยังเพื่อนครูโรงเรียนอื่น ๆ เราไม่รอช้า รีบจัดอบรมพัฒนาเสริมศักยภาพให้สามารถเป็นวิทยากรเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ได้อย่างมั่นใจ โดยจัดเป็น 4 ครั้ง กระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ คือ ภาคกลางและตะวันออก ภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใต้ ครั้งละ 30-40 คน ซึ่งนอกจากจะมีคุณครูเข้าร่วมอบรมแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสื่อมวลชนเข้าร่วมอบรมเพื่อเสริมทีมคุณครูให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

13,189 30 สิงหาคม 57

สพฐ.จับมือเครือข่ายครู และกระทรวงสาธารณสุข ขยายผลสร้างโรงเรียนปลอดบุหรี่ทั่วประเทศ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จับมือกับ เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จากการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่ของทั้ง 3 หน่วยงาน เพื่อนำบทเรียนการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ขยายผลไปยังโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ. รวม 469 แห่ง ทั่วประเทศ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

7,124 1 ธันวาคม 56

เรื่องเล่าจากการอบรมครูกรุงเทพมหานคร

ภายหลังจากที่เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการ “ขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ครอบคลุมทุกพื้นที่กรุงเทพมหานคร” จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ก็ได้ปรึกษาหารือในทีมคณะทำงานถึงกระบวนการจัดกิจกรรมตามโครงการ ซึ่งกิจกรรมแรกที่คณะทำงานเห็นร่วมกันว่าต้องจัดขึ้นก่อนคือ การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูของโรงเรียนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมการอบรมของเครือข่ายครู ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,000 แห่ง มีทั้งโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนในสังกัดของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาล ประถม มัธยม รวมไปถึงอาชีวศึกษา

14,038 20 กุมภาพันธ์ 57

ความสำเร็จของการทำงานเครือข่ายครูขอนแก่น สร้างพลังขับเคลื่อน“โรงเรียนปลอดบุหรี่”

จากการได้มีโอกาสไปสังเกตการณ์การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เป็นงานแรกที่เครือข่ายครูขอนแก่นจะต้องบริหารจัดการการดำเนินงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการด้านสถานที่ อุปกรณ์จัดอบรม เป็นวิทยากร รวมทั้งบริหารจัดการงบประมาณด้วยทีมงาน จ.ขอนแก่น เอง

7,297 8 มกราคม 57

เครือข่ายครูฯ จับมือศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ต่อยอดบทเรียนโรงเรียนปลอดบุหรี่

เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานโรงเรียนปลอดบุหรี่

9,290 7 มีนาคม 57

“ครูอุบลฯ” จับมือเครือข่ายสร้างโรงเรียนปลอดบุหรี่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จากการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จับมือเครือข่ายครู จ.อุบลราชธานี ป้องกันเยาวชนจากการสูบบุหรี่ โดยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.อุบลราชธานี เน้นรณรงค์ให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

10,526 19 กันยายน 56

ผนึกกำลัง “ครูโคราช” สร้างโรงเรียนปลอดบุหรี่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จากการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.นครราชสีมา เน้นให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อร่วมมือกันในการพยายามลดจำนวนเด็กไทยที่จะติดบุหรี่ใหม่

9,684 19 กันยายน 56

รวมพลัง “ครูพิษณุโลก” ช่วยลดเด็กติดบุหรี่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จากการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.พิษณุโลก เน้นให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อร่วมกันปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่

9,835 18 กันยายน 56

ดึง “ครูเชียงราย” ร่วมสกัดนักสูบหน้าใหม่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จากการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.เชียงราย เน้นให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อร่วมกันปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่

9,167 17 กันยายน 56

พัฒนาศักยภาพครูสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอน

นำร่องหลักสูตรอบรมครูเพื่อแทรกเรื่องบุหรี่ในการสอน ครู 4 จังหวัด : เชียงใหม่ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสิงห์บุรี ก่อนขยายสู่จังหวัดอื่นในอนาคต

8,664 2 สิงหาคม 56

พลัง “ครู” ขับเคลื่อนกิจกรรมสู่ “จังหวัดปลอดบุหรี่”

มูลนิธิรณรงค์ฯ ร่วมกับ สสจ. 4 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี พิษณุโลก สุโขทัย และจันทบุรี อบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อร่วมเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมสู่การเป็นจังหวัดปลอดบุหรี่ วันที่ 7-8 มีนาคม 2556 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)

9,766 11 เมษายน 56

เกี่ยวกับเรา

 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นการรวมตัวของครูที่มีจิตอาสามุ่งเน้นการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ในสังคมไทย และปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่ โดยขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งมีความหมายว่า สถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาที่มีการดำเนินงานเพื่อให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด และดำเนินงานส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และปลูกฝังค่านิยมเพื่อการไม่สูบบุหรี่แก่เยาวชน

ติดต่อเรา

36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดตามความเคลื่อนไหว