แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 1

วันที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

5,202 1 เมษายน 57

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี-อำนาจเจริญ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูเข้าร่วมประชุม

5,487 29 มีนาคม 57

อบรมขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และ 6

วันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และ 6 (อ.ฮอด อ.ดอยเต่า อ.อมก๋อย อ.จอมทอง อ.แม่แจ่ม และ อ.กัลยาณิวัฒนา)

4,799 28 มีนาคม 57

อบรมขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

วันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

4,779 26 มีนาคม 57

อบรมขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

วันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต

5,240 24 มีนาคม 57

ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จ.เชียงราย-พะเยา

วันที่ 22 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย - พะเยา

4,721 22 มีนาคม 57

อบรมนักเรียนแกนนำ จ.ขอนแก่น

18-19 มีนาคม 2557 จัดอบรมพัฒนาสักยภาพนักเรียนแกนนำเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักเรียนและครูที่ปรึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น

5,008 19 มีนาคม 57

อบรมครูสู่การเป็นวิทยากร (ภาคกลางและตะวันออก)

วันที่ 14-16 มีนาคม 2557 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูสู่การเป็นวิทยากรเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพฯ ชลบุรี และระยอง

4,915 16 มีนาคม 57

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.พิษณุโลก

จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ริหารสถานศึกษาและครูจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมจำนวน 74 คน ณ ห้องประชุมอาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก

4,991 13 มีนาคม 57

เกี่ยวกับเรา

 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นการรวมตัวของครูที่มีจิตอาสามุ่งเน้นการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ในสังคมไทย และปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่ โดยขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งมีความหมายว่า สถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาที่มีการดำเนินงานเพื่อให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด และดำเนินงานส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และปลูกฝังค่านิยมเพื่อการไม่สูบบุหรี่แก่เยาวชน

ติดต่อเรา

36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดตามความเคลื่อนไหว