มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนและครูผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สสส. จัดงาน Smoke-free school Innovation 2020 และก้าวต่อไปเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ : พื้นที่ภาคใต้ พร้อมมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนและครูผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยโรงเรียนที่ร่วมพัฒนานวัตกรรมฯ ทั้งหมด 11 แห่ง โดยมี 5 แห่งได้รับรางวัลดีเด่น เช่น โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ จ.ตรัง โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 จ.สุราษฎร์ธานี และโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา จ.กระบี่ เป็นต้น พร้อมได้รับฟังข้อมูลน่ารู้ เรื่องบุหรี่กับเยาวชน ใน 4 ภูมิภาค โดย ผศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

148 29 กันยายน 63

มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนและครูผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่ภาคกลาง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สสส. จัดงาน Smoke-free school Innovation 2020 และก้าวต่อไปเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ : พื้นที่ภาคกลาง

219 21 กันยายน 63

มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนและครูผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สสส. จัดงาน Smoke-free school Innovation 2020 และก้าวต่อไปเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ : พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

225 14 กันยายน 63

มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนและครูผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สสส. จัดงาน Smoke-free school Innovation 2020 และก้าวต่อไปเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ : พื้นที่ภาคเหนือ

407 8 กันยายน 63

อบรมเยาวชน Gen Z โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

วันที่ 26 มิถุนายน 2559 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ Gen Z เลือกไม่สูบ โดยใช้กระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์เข้ามาพิสูจน์ให้เห็นอันตรายที่เกิดจากสารพิษในควันบุหรี่

5,835 26 มิถุนายน 59

อบรมเยาวชน Gen Z ภาคกลาง

เมื่อวันที่ 2-3 ก.ค. 2559 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ Gen Z ขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้น ม.ปลาย ของโรงเรียนในจังหวัดนครนายก นนทบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี รวมกว่า 100 คน ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท นครปฐม

6,092 3 กรกฎาคม 59

จัดบูธโรงเรียนปลอดบุหรี่ งานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ร่วมจัดบูทนิทรรศการในงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

4,471 29 กรกฎาคม 59

พัฒนาครูแกนนำโรงเรียนปลอดบุหรี่ ภาคใต้

เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมาเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำเพื่อขับเคลื่อนงาน"โรงเรียนปลอดบุหรี่"พื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ พังงา กระบี่ ตรัง ปัตตานี นราธิวาส ณ ห้อง Peacehall โรงแรมพีซลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.กระบี่โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากรครู เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียนและผลักดันให้เกิดโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดได้

6,141 31 กรกฎาคม 59

อบรมเยาวชน Gen Z เลือกไม่สูบ ภาคใต้

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ พังงา กระบี่ ตรัง ปัตตานี นราธิวาส ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม Ballroom โรงแรมพีซลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.กระบี่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นเด็ก Gen Z ที่เรียนรู้และรู้เท่าทันบุหรี่และพร้อมเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ด้วย

6,080 31 กรกฎาคม 59

สพม.31 นครราชสีมา จัดอบรมโรงเรียนปลอดบุหรี่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดนครราชสีมาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ในการประชุมเชิงปฎิบัติการ"โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (mou) โรงเรียนปลอดบุหรี่ และสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข" จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 นครราชสีมา

6,720 5 สิงหาคม 59

สสจ.เชียงราย มอบป้ายโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ

วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ผู้แทนจากโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ 12 แห่งของจังหวัดเชียงราย เข้ารับมอบป้ายประกาศจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วมดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่ กว่า 50 โรงเรียนร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

6,320 29 สิงหาคม 59

อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบเกมเรียนรู้เรื่องบุหรี่

วันที่ 6 มีนาคม 2559 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. และ "กลุ่มเถื่อนเกม" นำโดย อ.เดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบเกมเรียนรู้เรื่องบุหรี่ เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ

6,497 6 มีนาคม 59

เกี่ยวกับเรา

 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นการรวมตัวของครูที่มีจิตอาสามุ่งเน้นการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ในสังคมไทย และปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่ โดยขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งมีความหมายว่า สถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาที่มีการดำเนินงานเพื่อให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด และดำเนินงานส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และปลูกฝังค่านิยมเพื่อการไม่สูบบุหรี่แก่เยาวชน

ติดต่อเรา

36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดตามความเคลื่อนไหว