เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะ

จุดจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดอุบลราชธานี จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะ

3,623 22 พฤศจิกายน 64

การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนปริยัติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ให้สามารถดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ตาม ๗ มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนปริยัติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ให้สามารถดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ตาม ๗ มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

3,216 2 ธันวาคม 64

เวทีเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็ง โครงการ “บวร” ปลอดบุหรี่ ประจำปี 2564

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (มสบ.) โดยจุดจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ (ครป.) และหน่วยงานทางการศึกษา จัดกิจกรรมเวทีเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็ง โครงการ “ บวร ” ปลอดบุหรี่ ประจำปี 2564

4,575 20 ธันวาคม 64

อบรมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ (ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา) ในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น

จุดจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ (ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา) ในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมบายาสิตา มข. อ.เมือง จ.ขอนแก่น

3,329 20 ธันวาคม 64

เวทีเสริมพลังในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่กรุงเทพมหานคร

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สสส. จัดเวทีเสริมพลังในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ณ ห้องกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

3,985 6 ธันวาคม 64

พัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมปลอดบุหรี่นำร่อง : โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา กทม. ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563

5,078 26 ตุลาคม 63

มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนและครูผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สสส. จัดงาน Smoke-free school Innovation 2020 และก้าวต่อไปเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ : พื้นที่ภาคใต้ พร้อมมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนและครูผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยโรงเรียนที่ร่วมพัฒนานวัตกรรมฯ ทั้งหมด 11 แห่ง โดยมี 5 แห่งได้รับรางวัลดีเด่น เช่น โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ จ.ตรัง โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 จ.สุราษฎร์ธานี และโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา จ.กระบี่ เป็นต้น พร้อมได้รับฟังข้อมูลน่ารู้ เรื่องบุหรี่กับเยาวชน ใน 4 ภูมิภาค โดย ผศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

5,348 29 กันยายน 63

มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนและครูผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่ภาคกลาง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สสส. จัดงาน Smoke-free school Innovation 2020 และก้าวต่อไปเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ : พื้นที่ภาคกลาง

5,288 21 กันยายน 63

มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนและครูผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สสส. จัดงาน Smoke-free school Innovation 2020 และก้าวต่อไปเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ : พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5,190 14 กันยายน 63

มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนและครูผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สสส. จัดงาน Smoke-free school Innovation 2020 และก้าวต่อไปเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ : พื้นที่ภาคเหนือ

5,468 8 กันยายน 63

ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรัยนปลอดบุหรี่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม อ.สามพราน จ.นครปฐม

5,268 14 สิงหาคม 63

เกี่ยวกับเรา

 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นการรวมตัวของครูที่มีจิตอาสามุ่งเน้นการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ในสังคมไทย และปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่ โดยขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งมีความหมายว่า สถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาที่มีการดำเนินงานเพื่อให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด และดำเนินงานส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และปลูกฝังค่านิยมเพื่อการไม่สูบบุหรี่แก่เยาวชน

ติดต่อเรา

36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดตามความเคลื่อนไหว