พัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมปลอดบุหรี่นำร่อง : โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมปลอดบุหรี่ ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม

4,940 14 สิงหาคม 63

หารือแนวทางการขับเคลื่อนงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมปลอดบุหรี่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เข้าพบพระเทพเวที,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค 6

6,309 13 กรกฎาคม 63

อบรมเยาวชน Gen Z โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

วันที่ 26 มิถุนายน 2559 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ Gen Z เลือกไม่สูบ โดยใช้กระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์เข้ามาพิสูจน์ให้เห็นอันตรายที่เกิดจากสารพิษในควันบุหรี่

13,348 26 มิถุนายน 59

อบรมเยาวชน Gen Z ภาคกลาง

เมื่อวันที่ 2-3 ก.ค. 2559 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ Gen Z ขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้น ม.ปลาย ของโรงเรียนในจังหวัดนครนายก นนทบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี รวมกว่า 100 คน ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท นครปฐม

12,925 3 กรกฎาคม 59

จัดบูธโรงเรียนปลอดบุหรี่ งานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ร่วมจัดบูทนิทรรศการในงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

9,044 29 กรกฎาคม 59

พัฒนาครูแกนนำโรงเรียนปลอดบุหรี่ ภาคใต้

เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมาเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำเพื่อขับเคลื่อนงาน"โรงเรียนปลอดบุหรี่"พื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ พังงา กระบี่ ตรัง ปัตตานี นราธิวาส ณ ห้อง Peacehall โรงแรมพีซลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.กระบี่โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากรครู เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียนและผลักดันให้เกิดโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดได้

12,636 31 กรกฎาคม 59

อบรมเยาวชน Gen Z เลือกไม่สูบ ภาคใต้

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ พังงา กระบี่ ตรัง ปัตตานี นราธิวาส ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม Ballroom โรงแรมพีซลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.กระบี่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นเด็ก Gen Z ที่เรียนรู้และรู้เท่าทันบุหรี่และพร้อมเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ด้วย

12,967 31 กรกฎาคม 59

สพม.31 นครราชสีมา จัดอบรมโรงเรียนปลอดบุหรี่

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดนครราชสีมาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ในการประชุมเชิงปฎิบัติการ"โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (mou) โรงเรียนปลอดบุหรี่ และสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข" จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 นครราชสีมา

13,626 5 สิงหาคม 59

สสจ.เชียงราย มอบป้ายโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ

วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ผู้แทนจากโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ 12 แห่งของจังหวัดเชียงราย เข้ารับมอบป้ายประกาศจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วมดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่ กว่า 50 โรงเรียนร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

13,758 29 สิงหาคม 59

อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบเกมเรียนรู้เรื่องบุหรี่

วันที่ 6 มีนาคม 2559 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. และ "กลุ่มเถื่อนเกม" นำโดย อ.เดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบเกมเรียนรู้เรื่องบุหรี่ เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ

12,463 6 มีนาคม 59

สพม. 36 เชียงราย มอบนโยบายขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่

วันที่ 14 มีนาคม 2559 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธีมอบแผ่นประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ให้กับนายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย ในนามตัวแทนคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดที่จะร่วมกับขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องสีป้อ โรงแรมริมกก รีสอร์ท จ.เชียงราย

12,082 14 มีนาคม 59

ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.ราชบุรี

วันที่ 2 มีนาคม 2559 ผู้แทนเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ โรงเรียนเบญจมราชาทิศ จ.ราชบุรี

11,748 2 มีนาคม 59

เกี่ยวกับเรา

 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นการรวมตัวของครูที่มีจิตอาสามุ่งเน้นการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ในสังคมไทย และปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่ โดยขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งมีความหมายว่า สถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาที่มีการดำเนินงานเพื่อให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด และดำเนินงานส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และปลูกฝังค่านิยมเพื่อการไม่สูบบุหรี่แก่เยาวชน

ติดต่อเรา

36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดตามความเคลื่อนไหว