ติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดประชุมติดตามผลและเตรียมความพร้อมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่การเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ ณ ห้องประชุมโรงแรมเคปาร์ค อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

13,421 27 กุมภาพันธ์ 58

ติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.ระยอง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดประชุมติดตามผลและเตรียมความพร้อมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยองสู่การเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดป่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง

13,360 22 กุมภาพันธ์ 58

ติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.นครรราชสีมา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดประชุมติดตามผลและเตรียมความพร้อมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาสู่การเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบุญวัฒนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

12,846 15 กุมภาพันธ์ 58

ติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.ขอนแก่น

วันที่ 20 มกราคม 2558 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดประชุมติดตามผลและเตรียมความพร้อมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

12,661 20 มกราคม 58

ติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.เชียงราย

วันที่ 9 มกราคม 2558 เครือข่ายครู ฯ ลงพื้นที่ติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

12,539 9 มกราคม 58

อบรมขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เครือข่ายครูฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมเคปาร์ค อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

10,986 18 ธันวาคม 57

ประชุมพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ จ.สงขลา

วันที่ 9 ธันวาคม 2557 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดประชุมติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

10,626 9 ธันวาคม 57

ประชุมพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ จ.พิษณุโลก

วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดประชุมติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

10,098 1 ธันวาคม 57

ประชุมพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ จ.ชลบุรี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 จัดประชุมติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

11,096 25 พฤศจิกายน 57

ประชุมพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ จ.อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

10,709 23 พฤศจิกายน 57

ประชุมพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ จ.เชียงใหม่

วันที่ 14 พ.ย.2557 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุม 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

10,787 14 พฤศจิกายน 57

อบรมขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.เชียงราย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงราย จัดอบรมพัฒนาสักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมคชสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

10,903 22 พฤศจิกายน 57

เกี่ยวกับเรา

 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นการรวมตัวของครูที่มีจิตอาสามุ่งเน้นการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ในสังคมไทย และปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่ โดยขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งมีความหมายว่า สถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาที่มีการดำเนินงานเพื่อให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด และดำเนินงานส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และปลูกฝังค่านิยมเพื่อการไม่สูบบุหรี่แก่เยาวชน

ติดต่อเรา

36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดตามความเคลื่อนไหว