การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

จากการที่เครือข่ายครู ฯ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมกับโรงเรียนต่าง ๆ ทำให้พบความหลากหลายของกิจกรรมในโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างกัน

15,490 12 พฤษภาคม 57

การพัฒนานักเรียนแกนนำ ที่โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

จากการที่มีโอกาสเป็นคณะทำงานโครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายในชุมชนที่ จ.สิงห์บุรี

11,276 12 พฤษภาคม 57

ระบบบริหารและการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อวิทยาลัยปลอดบุหรี่

จากความเชื่อส่วนตัวของ ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ที่ว่า “คนที่ติดยาเสพติดทุกชนิด เริ่มต้นด้วยการเป็นคนที่ติดบุหรี่เกือบทุกคน” จึงทำให้กว่า 30 ปีที่ภายในสถานศึกษาแห่งนี้ ปลอดบุหรี่โดยสิ้นเชิง

15,585 12 พฤษภาคม 57

“สรภัญญ์”…ปลูกฝังค่านิยม “ไม่เอา” บุหรี่

ครูอนงลักษณ์ ศรีเวียงราช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา เป็นหนึ่งในคณะทำงานเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น ได้เล่าให้ฟังว่า ที่โรงเรียนมีการจัดทำโครงการสรภัญญ์สู่การเรียนรู้เรื่องบุหรี่

12,144 12 พฤษภาคม 57

เกี่ยวกับเรา

 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นการรวมตัวของครูที่มีจิตอาสามุ่งเน้นการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ในสังคมไทย และปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่ โดยขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งมีความหมายว่า สถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาที่มีการดำเนินงานเพื่อให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด และดำเนินงานส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และปลูกฝังค่านิยมเพื่อการไม่สูบบุหรี่แก่เยาวชน

ติดต่อเรา

36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดตามความเคลื่อนไหว