โรงเรียนวัดจันทราวาสฯ จ.เพชรบุรี จัดกิจกรรมบุหรี่..มหันตภัยร้ายทำลายชีวิต

โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม รณรงค์โทษและพิษภัยของบุหรี่ อย่างต่อเนื่อง ทั้งจัดป้ายนิเทศ ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง รณรงค์ตามโรงเรียนเครือข่ายต่างๆ และจัดอบรมให้กับกลุ่มเยาวชนอำเภอบ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ข้อมูลโดย ครูละมัย รูปน้อย