พัฒนาครูสู่การเป็น “วิทยากร” โรงเรียนปลอดบุหรี่

ภายหลังจากที่เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ได้ขยายผลไปยัง 8 จังหวัดนำร่องใหม่ ประกอบด้วย เชียงราย พิษณุโลก นครราชสีมา มหาสารคาม อุบลราชธานี นนทบุรี ระยอง และสุราษฎร์ธานี เราได้ค้นพบเพชรเม็ดงามหลายเม็ด นั่นคือคุณครูที่มีจิตอาสา มีความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้ แนวทาง และประสบการณ์ที่ได้ดำเนินงานเพื่อให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ไปยังเพื่อนครูโรงเรียนอื่น ๆ

เราไม่รอช้า รีบจัดอบรมพัฒนาเสริมศักยภาพให้สามารถเป็นวิทยากรเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ได้อย่างมั่นใจ โดยจัดเป็น 4 ครั้ง กระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ คือ ภาคกลางและตะวันออก ภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใต้ ครั้งละ 30-40 คน ซึ่งนอกจากจะมีคุณครูเข้าร่วมอบรมแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสื่อมวลชนเข้าร่วมอบรมเพื่อเสริมทีมคุณครูให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

หลักสูตรการอบรมเริ่มที่การเติมเต็มองค์ความรู้เรื่องบุหรี่ ที่วิทยากรต้องรู้จริง รู้แจ้ง สามารถตอบคำถามในสิ่งที่คนทั่วไปมักสงสัยได้ อาทิ ทำไมคนยังสูบบุหรี่ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าบุหรี่มีอันตรายต่อสุขภาพ ทำไมไม่ปิดโรงงานยาสูบหรือห้ามนำเข้าบุหรี่จากต่างประเทศ บุหรี่มีกระบวนการเสพติดอย่างไร แล้วมีผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง หากจะเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ผลจะต้องใช้วิธีการใด รวมไปถึงวิธีการใดบ้างที่จะทำให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างแท้จริง เป็นต้น

จากนั้นจะเป็นเทคนิคในการนำเสนออย่างน่าสนใจและมีพลัง โดยเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ฟังว่ามีธรรมชาติในการเรียนรู้อย่างไร ซึ่งการออกแบบการนำเสนอจะต้องสอดคล้องกับธรรมชาติของการเรียนรู้เหล่านั้น รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ฟัง การสร้างบรรยากาศที่ดีที่มีผลต่อการนำเสนอ และการทำสื่อประกอบการนำเสนอที่ช่วยให้การนำเสนอในเรื่องยาก ๆ เข้าใจได้โดยง่าย เป็นต้น

ภายหลังการอบรมครั้งนี้ ผู้ผ่านการอบรมจะได้ลองฝึกปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ในพื้นที่จังหวัดตนเอง อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยมีเครือข่ายครู ฯ ส่วนกลาง และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป็นพี่เลี้ยงและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทีมคุณครูวิทยากรของแต่ละจังหวัดสามารถเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมในจังหวัดตนเองได้ 

(ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.facebook.com/smokefreeschool)