ความเคลื่อนไหว
ติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.ขอนแก่น
20 ม.ค. 58 / เปิดดู : 1,951

วันที่ 20 มกราคม 2558 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดประชุมติดตามผลและเตรียมความพร้อมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ย้อนกลับ กลับด้านบน