ความเคลื่อนไหว
ติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.นครรราชสีมา
15 ก.พ. 58 / เปิดดู : 1,960

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดประชุมติดตามผลและเตรียมความพร้อมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาสู่การเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบุญวัฒนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

ย้อนกลับ กลับด้านบน