ติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.ระยอง

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดประชุมติดตามผลและเตรียมความพร้อมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยองสู่การเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดป่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง