ความสำเร็จของการทำงานเครือข่ายครูขอนแก่น สร้างพลังขับเคลื่อน“โรงเรียนปลอดบุหรี่”

จากการได้มีโอกาสไปสังเกตการณ์การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556  เป็นงานแรกที่เครือข่ายครูขอนแก่นจะต้องบริหารจัดการการดำเนินงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการด้านสถานที่ อุปกรณ์จัดอบรม เป็นวิทยากร รวมทั้งบริหารจัดการงบประมาณด้วยทีมงาน จ.ขอนแก่น เอง

ทีมงานเครือข่ายครู จ.ขอนแก่น และตัวแทนจากส่วนกลางเดินทางไปก่อน 1 วัน  เพื่อเตรียมงาน  ในวันที่จัดการอบรมทีมงานทั้งหมดไปถึงโรงเรียนโนนหันวิทยายนแต่เช้า อากาศเย็นสบาย ผู้เขียนเดินสำรวจสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน พบว่าโรงเรียนโนนหันวิทยายน น่าจะเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนปลอดบุหรี่ในด้านการจัดสภาพแวดล้อม มีการติดป้าย “โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ฯ”  ขนาดใหญ่หน้าโรงเรียนและตามอาคารเรียน  และป้ายไวนิลที่ใช้รณรงค์ในโอกาสต่าง ๆ นำมาติดบริเวณรั้วรอบโรงเรียน  มีการติดสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่  ขอบคุณที่ไม่สูบบุหรี่  ที่ประตูห้องประชุม ห้องสำนักงาน ห้องสุขา  ติดสติ๊กเกอร์ที่เครื่องใช้ต่างๆ เช่น  พริ้นเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุค  ติดสติ๊กเกอร์ที่พาหนะของโรงเรียน  มองไปที่ไหนก็มีแต่บรรยากาศของการรณรงค์ทั่วโรงเรียน

การอบรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย รองผอ. สพป.เขต 5 มาเป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้สื่อข่าวท้องถิ่นมาทำข่าว  ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการอบรมอย่างมาก  ทีมงานเครือข่ายครู ฯ จ.ขอนแก่น 4 คนและผู้ประสานงาน 1 คน ทำงานสอดรับกันอย่างดีเยี่ยม แบ่งหน้าที่ตามความถนัดของแต่ละคน ตั้งแต่การเป็นพิธีกร  วิทยากร  วิทยากรกลุ่มย่อย  ผู้นำนันทนาการ  เจ้าหน้าที่การเงิน  โดยมีนักเรียนมาช่วยลงทะเบียน  จัด/แจก/เก็บ/คัดแยกเอกสาร  ตรวจแบบประเมินก่อน-หลังการอบรม ถ้างานด้านใดขาดตกบกพร่องก็จะมีทีมงานเข้าไปเสริมเติมเต็มโดยไม่มีการเกี่ยงงอน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี บรรยากาศในการทำงานแม้ทุกคนจะเหนื่อยแต่ก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและสัมพันธภาพที่ดี

ในช่วงกิจกรรมการบรรยาย วิทยากรสามารถใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม โดยใช้การถาม  การใช้ภาษาถิ่น  การใช้เพลงพื้นบ้าน  การให้เล่าประสบการณ์  การให้รางวัล จึงไม่แปลกใจเลยที่ผลการประเมินภาพรวมของการอบรมจะได้รับความสำเร็จอย่างท่วมท้น ผู้เข้ารับการอบรมตอบว่าได้รับความรู้และประสบการณ์  สามารถนำกลับไปทำงานได้ทันทีที่โรงเรียนกว่า 80%  และสมัครใจจะพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบครบทุกอำเภอที่มาอบรม  และสมัครใจจะเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นวิทยากรตามเป้าหมายที่ต้องการ  หลังการอบรมทีมงานได้มีการประชุมสรุปงานเพื่อทีมงานจะนำไปปรับใช้ในการอบรมอีก 2 รุ่น  คือในวันที่ 16 และ 20 ธันวาคม

ความสำเร็จของเครือข่ายครูขอนแก่นมาจากความทุ่มเท ใส่ใจ รับผิดชอบ เสียสละให้กับการทำงาน  มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้น  มีความเป็นเพื่อน เป็นพี่เป็นน้อง สามารถเตือนสติในข้อบกพร่องของกันและกันได้  มีการสลายข้อขัดแย้งด้วยการคุยกันเป็นส่วนตัว  ยอมรับข้อจำกัดของเพื่อน ติ ชมกันได้  ไม่ปฏิเสธงาน  ถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว  ทีมงานมาจากโรงเรียนที่มีความหลากหลายตั้งแต่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  ไปจนถึงโรงเรียนประถมเล็กๆที่มีนักเรียนเพียงร้อยเศษ ต่างสังกัดทั้งสพม. สพป. อบจ.และทบวงมหาวิทยาลัย แต่ทุกคนก็มีความเคารพซึ่งกันและกัน มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  พึ่งพากัน  มีการพบปะประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ  จึงไม่น่าสงสัยเลยว่าเครือข่ายครูขอนแก่นจะมีผลงานการขับเคลื่อนให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นและทุกโรงเรียนในภาคอีสานเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ได้อย่างแน่นอน

ผู้เขียน : วราภรณ์ หงษ์ดิลกกุล คณะทำงานเครือข่ายครูฯ ส่วนกลาง