อบรมขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

วันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 (อ.ฝาง อ.แม่อาย อ.เชียงดาว อ.เวียงแหง อ.ไชยปราการ) ณ ห้องประชุมโรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด http://on.fb.me/OAFfsL