แฉบุหรี่มวนเล็กเลี่ยงภาษี ห่วงสิงห์อมควันหน้าใหม่พุ่งกระฉูด
18 ก.ย. 57 / เปิดดู : 2,778

บริษัทบุหรี่หัวใสผลิตบุหรี่มวนเล็ก-สั้น หวังเลี่ยงภาษีสรรพสามิต มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่หวั่นเพิ่มยอดนักสูบหน้าใหม่เหตุราคาถูก จ่อชงคลังกำหนดมาตรฐานน้ำหนักมวนบุหรี่ตรึงราคาซองละ 30 บาทขึ้นไป

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงงานยาสูบไทยและบุหรี่ต่างประเทศ ต่างหันมาผลิตบุหรี่มวนที่มีขนาดเล็กและสั้นลง เพื่อลดภาระการเสียภาษีสรรพสามิตที่คิดภาษีตามน้ำหนัก และเก็บตามมูลค่าราคาต้นทุนที่แจ้ง 

ทั้งนี้ โดยปกติบุหรี่แต่ละมวนจะมีน้ำหนักประมาณ 1 กรัม แต่ละซองจะมีบุหรี่ 20 มวน ต้องเสียภาษีสรรพสามิต 20 บาทต่อซอง บริษัทบุหรี่จึงหาทางเลี่ยงภาษี โดยผลิตและนำเข้าบุหรี่มวนเล็กหรือสั้นลง ทำให้บุหรี่แต่ละมวนมีน้ำหนัก 0.7 กรัม หรือ ต่ำกว่า ทำให้เสียภาษีเพียงมวนละ 70 สตางค์ หรือ 14 บาทต่อซอง สามารถขายปลีกได้ในราคา 25 บาทต่อซอง

ศ.นพ.ประกิต กล่าวว่า ราคาบุหรี่ที่ถูกลง ส่งผลให้ผู้ที่ติดบุหรี่อยู่แล้วไม่คิดที่จะเลิกสูบ ขณะเดียวกันทำให้นักสูบหน้าใหม่เข้าถึงบุหรี่มากขึ้น ซึ่งกระทรวงการคลังต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานมวนบุหรี่ตาม พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509 ให้แต่ละมวนต้องมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 1 กรัม และซองละไม่ต่ำกว่า 20 มวน จะทำให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ซองละ 30 บาทขึ้นไป นักสูบหน้าใหม่จะได้ลดน้อยลง รัฐบาลเองก็จะเก็บภาษียาสูบได้เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทบุหรี่พยายามผลิตบุหรี่มวนเล็กลงไม่ได้แปลว่ามีอันตรายต่อสุขภาพน้อยไปกว่ากัน เนื่องจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่เป็นไปตามระดับความต้องการนิโคตินของผู้สูบบุหรี่ ไม่ว่าผู้สูบจะสูบบุหรี่มวนขนาดธรรมดาหรือมวนขนาดเล็ก แต่ละคนก็ยังต้องการนิโคตินในระดับเท่าเดิม อีกทั้งเมื่อสูบบุหรี่มวนขนาดเล็กกว่า ก็จะสูดควันบุหรี่เข้าปอดลึกขึ้น และอั้นหายใจเก็บควันบุหรี่ไว้ในปอดนานขึ้น เพื่อให้ได้รับนิโคตินในระดับที่ต้องการก่อนที่จะปล่อยลมหายใจออกมา

ที่มา : M2F ฉบับวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557

ย้อนกลับ กลับด้านบน