สพม.เขต 36 เชียงราย ดันทุกโรงเรียนในสังกัดเป็น “โรงเรียนปลอดบุหรี่”
4 เม.ย. 59 / เปิดดู : 1,398

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงราย โดยการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกันขับเคลื่อนงานให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ให้เกิดเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมสีป้อ โรงแรมริมกก รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการปัญหาการสูบบุหรี่ในสถานศึกษาและมอบนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่เพื่อให้โรงเรียนนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยอาศัยอำนาจตาม พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ที่ได้กำหนดให้สถานศึกษที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาเป็นสถานที่สาธารณะที่ต้องจัดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด

นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ในนามของคณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุม กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นรูปธรรม ไปในทิศทางเดียวกัน และเสริมสร้างความเข้าใจในแนวทางและวิธีการดำเนินงาน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 36 ทั้ง 41 โรงเรียน 

นายวุฒิชัย ใหม่วงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม  ในนามคณะผู้จัดงาน กล่าวว่า ภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะออกตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนทุกแห่งเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างเข้มแข็ง ซึ่งหากโรงเรียนใดสามารถดำเนินการได้ดี จะได้รับการเชิดชูให้เป็นต้นแบบแก่โรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป

ที่มา : นสพ.อาณาจักรพายัพ ฉบับที่ 112 เดือนมีนาคม 2559
ข้อมูลเพิ่มเติมโดย : นายวุฒิชัย ใหม่วงค์

 

เอกสารดาวน์โหลด
ย้อนกลับ กลับด้านบน