บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ยพื้นฐาน ร่วมกับกรมควบคุมโรค และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ เพื่อช่วยกันดำเนินมาตรการต่าง ๆ ให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด