ทดสอบสารทาร์ในควันบุหรี่จากบุหรี่ 400 มวน

เป็นการทดลองที่ใช้บุหรี่ 400 มวน จุดไฟและดูดควันบุหรี่เข้าไปในขวด แล้วสังเกตน้ำในขวดเมื่อจำนวนบุหรี่ถูกจุดมากขึ้นเรื่อย ๆ สุดท้าย การทดลองจะทำอย่างไรกับน้ำ ลองดาวน์โหลดไปชมได้เลย