คลิป ผมเป็นมะเร็งกล่องเสียง ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้สูบบุหรี่

คุณสุเทพ อดีตนายกเทศมนตรี ผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียง ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้สูบบุหรี่