สื่อรณรงค์ : สถิติ สถานการณ์ กฎหมาย
ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทย ปี 2557
ประเภทสื่อ :สถิติ สถานการณ์ กฎหมาย
เผยแพร่ :2 ก.ค. 58
เปิดดู :2,982
ดาวน์โหลด :217
รายละเอียด

ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2557 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ดาวน์โหลด