สื่อการสอนเรื่องบุหรี่ : ประเภทเกมบันไดงู

ประกอบด้วย 2 เรื่อง ได้แก่ 

1. ชีวิตดีดี ไม่มีบุหรี่
2. เขตปลอดบุหรี่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูหรือผู้ที่สนใจ นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกหลักสูตร เด็กๆ จะได้เรียน + เล่น ทำให้การเรียนรู้เรื่องบุหรี่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
 
สามารถดาวโหลดไฟล์ตามลิ้งด้านล่างนี้
กระดานบันไดงู : ชีวิตดีดี ไม่มีบุหรี่ >>> https://bit.ly/3c1a32q
กระดานบันไดงู : เขตปลอดบุหรี่ >>> https://bit.ly/2FDV3LN
ตัวเดินและลูกเต๋า >>> https://bit.ly/3mrcct6