คู่มือการจัดการเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่ ระดับประถมศึกษา

คู่มือการจัดการเรียนรู้เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ระดับประถมศึกษา

จัดทำขึ้นโดยระดมสรรพกำลังทางสมองจากสมาชิกเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ในระดับประถมศึกษา

ในการจัดทำคู่มือ ฯ ซึ่งคำนึงถึงการเรียนรู้ อย่างสนุก มีความสุข และการมีส่วนร่วมของนักเรียน

จึงได้นำแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมาเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

สามารถดาวโหลดไฟล์ได้ที่ลิ้ง >>> https://bit.ly/2ZI5LYL