กระบวนการช่วยเลิกบุหรี่ด้วย “บวร” โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จังหวัดพิษณุโลก โดย ว่าที่ ร.ต.เลาะ เทียมเมฆ

 

https://drive.google.com/file/d/1VfZMHE0RN6hNXnNmWVumq0FV2EFJHjSb/view?usp=sharing