เกมมหาสนุกสร้างสรรค์ IQ... โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา จังหวัดกระบี่ โดย นายสุรเชษฐ์ สมานสันติ

https://drive.google.com/file/d/1p2pjkHLrkcbXGPDdWKwq4gSV3FgDL9pp/view?usp=sharing