แก้ปัญหาการติดสารนิโคตินในบุหรี่ โดยการใช้ชาชงหญ้าดอกขาวร่วมกับน้ำผึ้งและมะนาว

https://drive.google.com/file/d/1MEELfCwXglBg5M3PpOGISmcmRzOYaOmv/view?usp=sharing