สร้างบ้านปลอดบุหรี่ โรงเรียนบ้านในสอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นางพัชราภรณ์ วิมาลัย

https://drive.google.com/file/d/1hsAdb6kXm8ylahuPqIpVJL9iNrUUjaPd/view?usp=sharing