น้ำพริกเผา สมุนไพรหญ้าดอกขาว โรงเรียนพุดซาพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา โดย นางวิลาวัลย์ เอื้อเฟื้อ

https://drive.google.com/file/d/1OqdCTOt7JOXy_3211Ci13sAxc-BG3goC/view?usp=sharing