เครือข่ายดาวกระจายไร้ควัน โรงเรียนวังโป่งศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ครูพิเชษฐ์ เกตุแก้ว

https://drive.google.com/file/d/1Gfpj87Tl4DwhQI5xex9VUjEkJp7yj1Nt/view?usp=sharing