กระบวนการ 7+6 นวัตกรรมเลิกบุหรี่ด้วยกระวบนการกลุ่มและลูกอมเทวดาหญ้าหมอน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ จังหวัดชัยภูมิ โดย นางอนุธิดา สุวรรณรัตน์

https://drive.google.com/file/d/1SKb68HJLjotG19tV0lWqEjaQZHw58JZl/view?usp=sharing