วัสดุส่งสัญญาณและดักจับควันพิษจากเส้นผม

https://drive.google.com/file/d/15siromLXVCMPtmCJQZXq03onDWHoVIHs/view?usp=sharing