กลยุทธ์ของธุรกิจบุหรี่หลอกล่อเด็กและเยาวชนให้เป็นลูกค้ารายใหม่

Power point สื่อการสอนเรื่อง "กลยุทธ์ของธุรกิจบุหรี่หลอกเยาวชนให้เป็นลูกค้ารายใหม่"

ธุรกิจบุหรี่พยายามสื่อสารข้อมูลที่บิดเบือน ข้อเท็จจริง ในประเด็นต่างๆ ทั้งนี้เพื่อหวังผล ในการล่อลวงนักสูบหน้าใหม่
สามารถดาวโหลดไฟล์ ppt. ได้ที่ลิ้ง >>> https://bit.ly/2TBY6YH
 
โดยขอสื่อต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น ชุดข้อมูลความจริงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ ฯลฯ ได้ที่เว็บไซต์ >>> www.smokefreezone.or.th