สารพิษในควันบุหรี่

สารพิษในควันบุหรี่

ควันบุหรี่มีสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด

มากกว่า 250 ชนิด เป็นสารพิษ

มากกว่า 70 ชนิด เป็นสารก่อมะเร็ง

ขึ้นชื่อว่าสารเคมี แม้ชนิดเดียวก็ไม่ควรเอาเข้าสู่ร่างกายแล้ว...ว่ามั้ย