คณะทำงาน : นนทบุรี
 • ชื่อ :
  ครูนิษฐา อยู่คง
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
  ที่อยู่ :
  90 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางตะไนย์ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  รอง ผอ.สุจรินทร์ วรรณมาศ
  ตำแหน่ง :
  รองผู้อำนวยการ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  บริหารกิจการสถานศึกษา
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
  ที่อยู่ :
  42/3 ถ.ประชานิเวศน์ 3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูโขมพัสตร์ ศรีดุษฎี
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานอนามัย
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
  ที่อยู่ :
  42/3 ถ.ประชานิเวศน์ 3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูมานิต มะกรูดทอง
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ฝ่ายปกครอง
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 3 ถนนผดุงสวัสดิ์ ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11300
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูทักษกร บัวศรี
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูผู้สอน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 3 ถนนผดุงสวัสดิ์ ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11300
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูณรรฐพล ใจศรี
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
  ที่อยู่ :
  98 ม.10 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  รอง ผอ.สุทธิศักดิ์ กีชวรรณ
  ตำแหน่ง :
  รองผู้อำนวยการ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  บริหารสถานศึกษา
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 4 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูวรัญญา แก้วบุรงค์
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้าระดับชั้นมัธยม
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
  ที่อยู่ :
  90 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางตะไนย์ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูสมพร พรหมรักษา
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูผู้สอน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนปากเกร็ด
  ที่อยู่ :
  ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูพิษณุ ศรสงคราม
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนสตรีนนทบุรี
  ที่อยู่ :
  120 ม.9 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูเพิ่มพัฒน์ นาคนิล
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูผู้สอน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 4 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  อีเมล์ :