คณะทำงาน : นครราชสีมา

 • ชื่อ :
  ครูวิชมัด งามจิตร
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนบุญวัฒนา
  ที่อยู่ :
  159 หมู่ 1 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูสุรีพร พูลสวัสดิ์
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และหัวหน้างานโรงเรียนปลอดบุหรี่
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
  ที่อยู่ :
  ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูสมหมาย กิตติภัทรชัย
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้าโรงเรียนปลอดบุหรี่ หัวหน้าสถานศึกษาสีขาว และหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 11 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูวิลาวัลย์ เอื้อเฟื้อ
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
  ที่อยู่ :
  เลขที่ 65 หมู่ 3 ต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางนงนาฎ แช่มโกศล
  ตำแหน่ง :
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  หน่วยงาน :
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
  ที่อยู่ :
  345 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางสิริลักษณ์ กระมลวงษ์
  ตำแหน่ง :
  นักวิชาการศึกษา
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  หน่วยงาน :
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
  ที่อยู่ :
  505 ถนนโคกกรวด-หนองปลิง ตำบลโคกกรวด อำเภอมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
  อีเมล :