คณะทำงาน : นครราชสีมา
 • ชื่อ :
  ครูวิชมัด งามจิตร
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนบุญวัฒนา
  ที่อยู่ :
  159 หมู่ 1 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูสุรีพร พูลสวัสดิ์
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และหัวหน้างานโรงเรียนปลอดบุหรี่
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
  ที่อยู่ :
  ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
 • ชื่อ :
  ครูณัฏฐนันท์ อยู่พร้อม
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ในโรงเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนปากช่อง
  ที่อยู่ :
  137 ถ.นิคมอุตสาหกรรมลำตะคอง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูสมหมาย กิตติภัทรชัย
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้าโรงเรียนปลอดบุหรี่ หัวหน้าสถานศึกษาสีขาว และหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 11 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูวิลาวัลย์ เอื้อเฟื้อ
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
  ที่อยู่ :
  เลขที่ 65 หมู่ 3 ต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูภิรมย์จิต ฉิมโห้
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานทูบีนัมเบอร์วันและหัวหน้าระดับชั้น
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
  ที่อยู่ :
  ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ผอ.ชูวิทย์ อินทรักษ์
  ตำแหน่ง :
  ผู้อำนวยการ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  บริหารสถานศึกษา
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนมะค่าวิทยา
  ที่อยู่ :
  59 หมู่ 1 ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูภรภัทร เกื้อฐิติพร
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
  ที่อยู่ :
  275 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูพงษ์ศักดิ์ ใสแก้ว
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  เลขานุการคณะกรรมการโรงเรียนปลอดบุหรี่
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
  ที่อยู่ :
  234 หมู่ 12 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  รอง ผอ.สุรชัย ไตรรงค์
  ตำแหน่ง :
  รองผู้อำนวยการ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ช่วยบริหารสถานศึกษา
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
  ที่อยู่ :
  ถนนสุรนารายณ์ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  ครูสุชาติ โสภา
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้าสำนักงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
  ที่อยู่ :
  ถนนสุรนารายณ์ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  นางนงนาฎ แช่มโกศล
  ตำแหน่ง :
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  หน่วยงาน :
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
  ที่อยู่ :
  345 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  นางสาวจุรีพร ภูมิโคกรักษ์
  ตำแหน่ง :
  พยาบาลวิชาชีพ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  หน่วยงาน :
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
  ที่อยู่ :
  ถนนกำแหงสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
  อีเมล์ :
 • ชื่อ :
  นางสิริลักษณ์ กระมลวงษ์
  ตำแหน่ง :
  นักวิชาการศึกษา
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  หน่วยงาน :
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
  ที่อยู่ :
  505 ถนนโคกกรวด-หนองปลิง ตำบลโคกกรวด อำเภอมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
  อีเมล์ :