คณะทำงาน : จุดจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น

 • ชื่อ :
  นางสายหยุด ขันขวา
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการบำนาญ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ฝ่ายมัธยม
  ที่อยู่ :
  ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูโกศล ราษฎร์เหนือ
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการบำนาญ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้าฝ่ายบริการ
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนโนนหันวิทยายน
  ที่อยู่ :
  ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูกาญจนา จันทรโคตร
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการบำนาญ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูผู้สอน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
  ที่อยู่ :
  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูน่านฟ้า อินทะรังษี
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการบำนาญ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูผู้สอน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
  ที่อยู่ :
  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นายสุพจน์ พลจันทร์งาม
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  -
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (มอดินแดง)
  ที่อยู่ :
  123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางสาวศิริขวัญ ศรีวิไล
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  -
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (มอดินแดง)
  ที่อยู่ :
  123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
  อีเมล :