คณะทำงาน : เชียงใหม่

 • ชื่อ :
  ครูสุพิมพ์ ค้าขาย
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
  ที่อยู่ :
  ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูชวลิต แก้ววงศ์
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานชุมนุมระดับมัธยม
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนพระหฤทัย
  ที่อยู่ :
  222 ถนนเจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูธันวา พุ่มบัว
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานป้องกันยาเสพติดและอบายมุข
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
  ที่อยู่ :
  73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  อีเมล :