คณะทำงาน : จุดจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ชื่อ :
  นางพัชราภรณ์ วิมาลัย
  ตำแหน่ง :
  ครูชำนาญการพิเศษ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนบ้านในสอย
  ที่อยู่ :
  ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางแสงเดือน พิศไหว
  ตำแหน่ง :
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  -
  หน่วยงาน :
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1
  ที่อยู่ :
  ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  นางสาวรัตนากร แก้วน้อย
  ตำแหน่ง :
  ครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
  ที่อยู่ :
  ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150
  อีเมล :