คณะทำงาน : กรุงเทพฯ

 • ชื่อ :
  ครูฤดีวรรณ มาดีกุล
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนวัดราชโอรส
  ที่อยู่ :
  4 ซอยเอกชัย 4 ถนนเอกชัย แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูเพ็ญทิพย์ มามาก
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูพยาบาล
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)
  ที่อยู่ :
  279/1 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ซอย 56 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูพัชร์สมา แก้วชนะชัย
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูวันเพ็ญ พึ่งวารี
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนวัดอินทาราม
  ที่อยู่ :
  ถนน เทอดไท แขวง บางยี่เรือ เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  อีเมล :
 • ชื่อ :
  ครูนงลักษณ์ ศรีศักดา
  ตำแหน่ง :
  ข้าราชการครู
  ตำแหน่งหน้าที่ :
  หัวหน้างานแนะแนว
  หน่วยงาน :
  โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
  ที่อยู่ :
  แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม 10150
  อีเมล :