พัฒนาศักยภาพครูสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอน

นำร่องหลักสูตรอบรมครูเพื่อแทรกเรื่องบุหรี่ในการสอน ครู 4 จังหวัด : เชียงใหม่ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสิงห์บุรี ก่อนขยายสู่จังหวัดอื่นในอนาคต

10,605 2 สิงหาคม 56

พลัง “ครู” ขับเคลื่อนกิจกรรมสู่ “จังหวัดปลอดบุหรี่”

มูลนิธิรณรงค์ฯ ร่วมกับ สสจ. 4 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี พิษณุโลก สุโขทัย และจันทบุรี อบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อร่วมเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมสู่การเป็นจังหวัดปลอดบุหรี่ วันที่ 7-8 มีนาคม 2556 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)

12,180 11 เมษายน 56

“เครือข่ายครู” ตั้งเป้า 2 ปี สร้าง “โรงเรียนปลอดบุหรี่” 2,560 แห่ง

เครือข่ายครู ฯ ตั้งเป้าการดำเนินงานปี 2556-2558 สร้างโรงเรียนปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้น 2,560 แห่ง ทั่วประเทศ และไม่น้อยกว่า 125 แห่ง จะพัฒนาสู่การเป็น “โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ” กระจายทุกภูมิภาค

10,169 10 เมษายน 56

ก้าวที่สำเร็จ “เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่”

ในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา เครือข่ายครู ฯ ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างต้นแบบและนวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่หลายด้านด้วยกัน “พื้นที่จังหวัดนำร่องโรงเรียนปลอดบุหรี่” ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร ให้เป็นจังหวัดที่มีการดำเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างเข้มข้น โดยมีคณะทำงานที่ขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ตลอดทั้งปี จนสามารถสรุปผลและถอดเป็นบทเรียนที่สามารถนำไปขยายผลต่อในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ได้ ...

12,239 22 มกราคม 56

เกี่ยวกับเรา

 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นการรวมตัวของครูที่มีจิตอาสามุ่งเน้นการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ในสังคมไทย และปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่ โดยขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งมีความหมายว่า สถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาที่มีการดำเนินงานเพื่อให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด และดำเนินงานส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และปลูกฝังค่านิยมเพื่อการไม่สูบบุหรี่แก่เยาวชน

ติดต่อเรา

36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดตามความเคลื่อนไหว