อบรมขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.นนทบุรี​วันที่ 6 กันยายน 2557 เวลา 08.30 น. - 15.00 น. เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดนนทบุรี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด http://goo.gl/Hg2dpT
เอกสารดาวน์โหลด