อบรมครูวิทยากร ภาคเหนือ

 

วันที่ 13-15 มิถุนายน 2557 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูสู่การเป็นวิทยากรเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เขตพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมสวนบัว รีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด http://goo.gl/uiCzhS