อบรมขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.พิษณุโลก

 

วันที่ 12 กันยายน 2557 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด http://goo.gl/LVjuvi