อบรมพัฒนานักเรียนแกนนำ กรุงเทพมหานคร

 

วันที่  21-22 มิถุนายน 2557 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์กิจกรรมเยาวชน ค่ายผิน แจ่มวิชาสอน

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ http://goo.gl/F2b43f