อบรมขยายผลโรงเรียนปลอดบุหรี่ จ.ระยอง

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดระยอง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ http://goo.gl/RneQyn