ประชุมพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ จ.อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี