ประชุมพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ จ.พิษณุโลก

วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดประชุมติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก