ประชุมพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ จ.สงขลา

วันที่ 9 ธันวาคม 2557 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดประชุมติดตามผลและพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2