อบรมเยาวชน Gen Z เลือกไม่สูบ ภาคใต้

 

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ พังงา กระบี่ ตรัง ปัตตานี นราธิวาส ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม Ballroom โรงแรมพีซลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.กระบี่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นเด็ก Gen Z ที่เรียนรู้และรู้เท่าทันบุหรี่และพร้อมเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ด้วย